Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển TK-7Y

Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển TK-7Y

Nguyễn Nhật Solar – Hướng dẫn cài đặt bộ điều khiển TK-7Y. Dùng để điều khiển điện trở đốt hỗ trợ cho máy nước nóng năng lượng mặt trời. Sử dụng trong trường hợp phải lắp hỗ trợ điện, đun hỗ trợ cho máy năng lượng mặt trời. Bước 1: Cài đặt thời gian cho…